Rituelen voor werk en bedrijf

 

Ben jij op zoek naar:

 • Een manier om je nieuwe werknemer/collega op een warme manier welkom te heten op zijn eerste dag?
 • Een manier om een jubileum van het bedrijf of een werknemer op een betekenisvolle manier vorm te geven?
 • Een manier om op een betekenisvolle manier afscheid te nemen van één of meer medewerkers?
 • Een manier om de opening van jouw bedrijf een speciaal accent te geven?
 • Een manier om jouw medewerkers te helpen te veranderen bij een reorganisatie?
 • Een manier om waardig en betekenisvol afscheid te nemen van een overleden collega?
 • Een manier om op een betekenisvolle manier stil te staan bij de sluiting van je bedrijf of een vestiging van je bedrijf?
 • Een manier om dit op een andere manier te doen dan een bloemetje of een envelop met inhoud?

Wanneer je één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, kan ik je helpen om van de hierboven genoemde momenten een bijzonder en betekenisvol moment te maken. Een moment dat door iedereen die erbij betrokken is op een intensieve manier beleefd wordt en een brug slaat naar een nieuw begin.

Hoe werkt het?

 • In een eerste gesprek luister ik naar jullie verhaal en ga ik na, wat specifiek is geweest en welke verwachtingen er zijn voor de toekomst.
 • Vervolgens kijk ik met jou hoe wat karakteristiek is voor jouw situatie en welk symbool daar bij past.
 • Dat symbool gaan we uitwerken in een symbolische handeling en desgewenst een speciale bijeenkomst waarin we deze handeling gaan uitvoeren.
 • Desgewenst voeg ik aan het ritueel een speech toe waarin ik inga op de betekenis van het moment en jullie en eventuele genodigden een boodschap meegeef voor de toekomst.
 • Bij de uitvoering van het ritueel ben ik erop gericht om jullie en jullie gasten zoveel mogelijk bij het ritueel te betrekken.

Samen vieren we de successen, delen we verdriet, sluiten het verleden af en maken we een stap naar het heden en de toekomst.

Waarom rituelen op je werk en in je bedrijf

In een werksituatie kom je als werkgever regelmatig in situaties die bijzonder zijn voor jou als werkgever, maar nog meer voor je medewerkers. De opening van een nieuwe locatie, de start of sluiting van een bedrijf. De komst of afscheid van een collega. Een reorganisatie met grote veranderingen. Directiewisselingen, pensionering en helaas ook het overlijden van een dierbare medewerker. Het zijn allemaal situaties die impact hebben op het leven en functioneren van je medewerkers. Gebeurtenissen die soms lang kunnen nazingen en gevolgen kunnen hebben voor het functioneren van medewerkers, omdat zij moeite hebben met de veranderingen. Soms moeten medewerkers iets wat vertrouwd was loslaten. Soms moeten zij afscheid nemen van een fase in je hun leven die veel voor hen heeft betekend. Soms moeten ze negatieve ervaringen loslaten, opnieuw beginnen met een schone lei. De meeste veranderingen roepen weerstand op bij mensen. Veel weerstand. En kunnen zelfs verhinderen om een volgende stap succesvol te maken. Een ritueel kan in deze situaties helpen om de betekenis van de gebeurtenis intens te beleven, een periode af te sluiten en de volgende stap te zetten. Ik kan jou als werkgever helpen bij het bedenken en het uitvoeren van een passend ritueel. Zowel in individuele situaties als voor een hele groep.

Een voorbeeld.

In een grote zorginstelling waar teams al lang in een vaste samenstelling werken, besluit de bestuurder te gaan reorganiseren. Hierbij zullen medewerkers anders ingedeeld worden, waarbij de samenstelling van de teams gaan veranderen. Een heftige ingreep die veel emoties oproept bij de medewerkers. Ik stel voor om van het moment dat de teams daadwerkelijk gaan veranderen een speciale gebeurtenis te maken waarvoor alle medewerkers die erbij betrokken zijn uitgenodigd worden. Het eerste deel van de bijeenkomst zetten we de teams in de oude samenstelling bij elkaar.

Iedereen krijgt twee papieren zonnebloemen. Op de een wordt een herinnering geschreven, op de andere iets wat je mee wilt nemen. Beide bloemen gaan langs alle medewerkers van het team, die hun herinneringen erop schrijven. De bloem met herinnering blijft in het oude team. De bloem met wa t je mee wilt nemen gaat mee naar het nieuwe team. In een toespraak ga ik vervolgens in op de betekenis van dit overgangsmoment. Daarna nodigen we de medewerkers uit om in de nieuwe samenstelling bij elkaar te gaan zitten. Er volgt een kort kennismakingsrondje waarbij we vertellen wat we in willen brengen in het team. Hierna verbinden we de bloemen met elkaar door ze in een papieren krans te hangen. Vervolgens sluiten we de bijeenkomst af met een dronk op de toekomst.