Waar begin je als je een feestje gaat organiseren? Hoe maak je het origineel en verwerk je ideeën op een samenhangende manier tot een leuk feest? Dat zijn de vragen die mijn klanten stellen, maar het zijn ook mijn eigen vragen als ik een feest organiseer.

Mijn man en ik organiseerden een feest omdat we 40 jaar getrouwd waren. Wij houden erg van actieve feestjes, waarop we met onze gasten iets doen en dat wilden we ook met dit feest voor elkaar krijgen.  Maar hoe?

Eén ding was  voor ons helder.  We wilden niet zomaar een feest, maar we wilden op het feest ook het bijzondere van 40 jaar huwelijk en de betekenis die deze dag voor ons had terug laten komen. En we wilden iets met een spel.  Levend ganzebord leek ons wel leuk.  Dat is een spel dat iedereen wel kent en dat zich leent om lekker actief bezig  te zijn.

We gingen aan het werk. We probeerden de ideeën die we hadden uit te werken, maar liepen steeds vast. Na vele keren opnieuw beginnen en de vorm vervolgens weer naar de prullenbak verwijzen, ging ik met een collega sparren. Zij gaf mij de adviezen  die ik nodig had om op een ander spoor te komen. Want wat was ons probleem? We waren bij de vorm, het spel, begonnen. Zonder een duidelijk beeld te hebben welk verhaal wij in dit ganzenbord wilden vertellen en delen. Wij hadden de klassieke fout gemaakt om bij de vorm te beginnen en niet bij het verhaal. En daardoor liepen wij steeds vast.

Van inhoud naar vorm in plaats van vorm naar inhoud

We gingen opnieuw aan de slag, maar nu vanuit het verhaal. De fotoboeken kwamen op tafel en aan  de hand van  de foto’s begonnen we ons verhaal  te schrijven. Na vele uren foto’s kijken en herinneringen ophalen, vonden we de vorm waarin we de middag wilden gieten, een symbool voor ons feest en konden we het spel eindelijk gaan uitwerken.

We besloten te beginnen met een kleine herhaling van 40 jaar geleden, waarin we muziek en teksten lieten horen die we veertig jaar geleden ook gebruikt hadden. Alleen lieten we de muziek nu door onze zoon vertolken: een bijzonder moment. Daarna speelden we met onze gasten een levend ganzenbord met 41 vakjes; het 41e voor het nieuwe jaar samen dat voor ons ligt. Wij en onze kinderen waren de ganzen, de gasten waren de spelers die ons op het bord verplaatsten. Elk vakje  bevatte een verhaal of opdracht dat verteld of uitgevoerd moest worden. Dat gaf veel hilariteit.  Tijdens het spel was er ruimte voor een hapje en een  drankje. Toen één van de gasten nummer 41 bereikte en daarmee het spel gewonnen had, maakten we de stap naar de toekomst. Dat deden we met een klein ritueel waarbij we elkaar lieten inspireren door de ganzen. Elk jaar maken die hun vaste partner opnieuw het hof en bevestigen zij de liefde naar elkaar. Dat deden wij ook. In een klein ritueel vernieuwden wij onze huwelijksbelofte, welke mijn zoon voor ons zong.

We hadden met elkaar een fantastische middag waarin zowel wij als onze gasten de betekenis van 40 jaar huwelijk op een bijzondere wijze vierden en beleefden. En wij kijken terug op een feest dat wij ons nog  lang zullen herinneren en dat ons de komende jaren zal inspireren.

Waarom vertel ik je dit?

De aanpak waarmee ik begon, werkte niet, waardoor ik steeds vast liep. Dat was heel vervelend, want het kostte veel tijd en veel frustratie. Die had ik kunnen voorkomen als ik bij de inhoud was begonnen. Het is een aanpak die ik ook vaak tegenkom bij mijn klanten als ik met hen een uitvaart moet organiseren.  

Vaak is de eerste vraag: we weten niet hoe we de ceremonie moeten samenstellen. Wat erin moet? Wie er gaat spreken? En meestal moet er in korte tijd een viering in elkaar gezet worden.

Mijn tips:

  • Begin met het vertellen van de verhalen. Vertel elkaar wat je met de overledene hebt beleefd en wat dat voor jou heeft betekend. Schrijf die verhalen op.
  • Pak de fotoboeken erbij. Vaak ben je zo door verdriet overmand, dat de mooie verhalen overschaduwd worden door het verdriet. Het samen terugkijken naar foto’s helpt je om de mooie verhalen op te halen en aan elkaar te vertellen.
  • Kijk wat de kern is van je verhaal. Welk gezamenlijk beeld komt er naar boven? Gebruik dat gezamenlijk beeld als uitgangspunt voor de ceremonie. Als je dit hebt bepaald kun je gaan nadenken over de vorm en de invulling van de gekozen vorm.
  • Laat je in dit proces begeleiden door een ritueelbegeleider. Deze kan je met behulp van vragen helpen om je verhaal en de kern ervan op tafel te krijgen en je helpen om het gezamenlijk beeld te benoemen. Ook kan deze je vervolgens helpen om een originele vorm te bedenken en deze in te vullen. Kijk voor meer informatie op www.aafio-ritueelbegeleiding.nl of op www.lbvr.nl voor een ritueelbegeleider bij jou in de buurt.